12 januari 2018

Frequentie van de week | SYNERGIE


Het geheel is sterker dan de som der delen. Dat geldt met name voor de werking van onze hersenen. We benaderen alles vaak vanuit één facet zonder de andere erbij te betrekken. Alledaagse zaken thuis of op je werk vragen de aandacht van je logische redenatie (linkerhersenhelft), terwijl privékwesties meer inspelen op je gevoelens en emoties (rechterhersenhelft).


Zo zijn we getraind om óf het ene óf het andere deel van onze hersenen aan te spreken. De kunst om puur en zuiver te creëren is om beide onderdelen met elkaar te verenigen. Breng je verstand en gevoel op één lijn, je hoofd en je hart, zodat je het optimale uit je creatievermogens haalt.


De frequentie van Synergie helpt je om je linker- en rechterhersenhelft nauwer met elkaar te laten samenwerken.
We gaan een nieuwe tijd in: een tijdperk van synergie. Wereldwijd worden steeds meer realiteiten met elkaar verbonden tot één – dit zien we op vele terreinen gebeuren. De intentie is om samen de krachten te bundelen voor positieve en duurzame veranderingen, zowel voor de mensheid als voor het individu. Dit nodigt ons allen uit tot een andere manier van denken en verbinden. Het betekent dat jezelf onderscheiden en ‘de beste willen zijn’ overgaat in een ander proces: jezelf onderdeel maken van een groter geheel. Maar in hoeverre zijn we hier klaar voor? In hoeverre kunnen we onszelf losmaken van ego en competitie?


In afstemming op het Synergetisch Tijdperk, deelt Janosh op deze dag drie activaties die je helpen om de transitie in bewustzijn te maken. Wenoemen ze: Co-creatie, Hereniging en Concordantie.


Synergie: de energie van 2018

‘Het geheel is meer dan de som van de delen,’ zei Aristoteles ooit. Dit kunnen we vertalen als: wie samenwerkt, bereikt uiteindelijk meer. In de wereld zoals we die kennen, is dit echter geen gewoonte van ons. We zijn doorgaans zó op onszelf gericht (op presteren en overleven) dat we het delen in geluk en succes eerder tegenwerken. Het is om deze reden dat we ons niet verbinden, dat we verschillende werelden van elkaar gescheiden (moeten) houden en dat we de schakeling tussen deze werelden maar moeilijk kunnen maken. Dit leidt tot angst en eenzaamheid, terwijl ons hart eigenlijk al voelt waar we naar onderweg zijn.


Synergie nodigt ons uit tot een andere manier van leven. Het inspireert ons om los te komen van tekort en competitiegedrag, waardoor we ons vrijer voelen en makkelijker kunnen schakelen. Deze energie zal ons in 2018 sterk beïnvloeden en ons motiveren tot gedeelde ervaringen. Het leidt ons naar een nieuwe manier van creëren: minder vanuit ‘ik’ en meer vanuit ‘wij’.


De transitie: van 2012 tot 2018 en verder…

Op deze dag maken we in stappen de transitie naar synergie. In totaal doen we drie activaties om ons met de heersende energie te verbinden. Verder gaat Janosh in op wat er in 2018 zal worden opgestart en hoe dit in verband kan worden gebracht met de veelbesproken 2012-profetie van de Maya’s. Hij deelt wat je als ‘bijwerkingen’ van dit proces kunt ervaren en op welke manieren je makkelijker aansluiting kunt vinden op de veranderingen in het massabewustzijn.


De beleving: 2018: TRANSITIE NAAR HET SYNERGETISCH TIJDPERK 


Reacties (3):

Om te reageren ga je naar Aanmelden / Inloggen. Je kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als voor Janosh App.

Irina Jatsenko
Irina Jatsenko 14 januari 2018 21:57

🌸💜🌸 Коли я дивлюся на цій код, то відчуваю спокій, ніжність, гармонію, умиротворення... Щиро дякую Вам, Маестро, за чудові энергії! 💝☀️💜☀️💖☀️👼💕

Nonna Leshkovich 13 januari 2018 21:09

Благодарю!

??????? ???????? 13 januari 2018 18:11

БЛАГОДАРЮ!